A young man and a woman with a laptop sitting in a café

Barmer Korzyści i serwis

Czas czytania krótszy niż 25 minut

Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta Ubezpieczenia zdrowotnego (Elektronische Gesundheitskarte) jest dowodem Państwa ubezpieczenia w Barmer. Wydawana jest każdemu ubezpieczonemu. Należy ją okazać w przychodniach, gabinetach lekarskich oraz szpitalach, aby potwierdzić swoje ubezpieczenie w Barmer i skorzystać ze świadczeń medycznych. Na jej odwrocie znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po jej okazaniu możliwe jest skorzystanie z doraźnej lub stacjonarnej pomocy medycznej na terenie całej Unii Europejskiej w razie nagłego wypadku.

Z kartą Barmer możecie Państwo również korzystać bezpłatnie ze świadczeń i wizyt u licznych specjalistów w Centrum Medycznym BRANDMED w Słubicach.

Zdjęcie możecie Państwo przekazać naszym doradcom podpisując wniosek o ubezpieczenie lub dostarczyć do jednego z naszych oddziałów. Barmer wysyła wnioski o wydanie karty pocztą. Można skorzystać z przesłanego formularza oraz koperty zwrotnej i odesłać nam zdjęcie. Istnieje też możliwość dostarczenia zdjęcia elektronicznie korzystając z funkcji online Upload mit Auftragsnummer (Auftragsnummer znajdziecie Państwo w korespondencji z prośbą o dosłanie zdjęcia do karty, która wysyłana jest pocztą). Więcej informacji o elektronicznym przesłaniu zdjęcia znajduje się w zakładce Meine Barmer (Niemiecki).

Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze karty Barmer należy skorzystać z naszego serwisu i złożyć wniosek wysyłając do nas E-Mail. Otrzymają Państwo formularz wniosku o wydanie elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Drogą mailową formularz można zamówić tutaj E-Mail-Formular (Niemiecki).

Skontaktujcie się Państwo z nami, jeśli karta ubezpieczenia zdrowotnego Barmer uległa zniszczeniu, została zgubiona lub utracona w wyniku kradzieży. Zadbamy o to, abyście Państwo jak najszybciej otrzymali nowa kartę i zablokujemy wcześniejszą.

Korzystając z konta użytkownika Meine Barmer można w szybki sposób otrzymać zaświadczenie o ubezpieczeniu, którym będziecie się Państwo posługiwać do czasu otrzymania nowej karty oraz tzw. Behandlungsschein, z którym można skorzystać z wizyt u lekarza. Dokumenty te w formacie PDF dostępne są na Państwa koncie Meine Barmer (Niemiecki) oraz w naszej aplikacji Barmer-App (Niemiecki). Nie posiadacie Państwo jeszcze konta w Barmer? – można założyć je w każdej chwili!

Behandlungsschein można również otrzymać kontaktując się z nami pod numerem telefonu +492025683331010. Nową kartę ubezpieczenia zdrowotnego możecie też Państwo zamówić online. Ważna informacja! Kiedy zbliża się koniec terminu ważności Państwa aktualnej karty nie trzeba podejmować żadnych kroków. Automatycznie prześlemy nową kartę Barmer.

W mikroprocesorze zapisywane są dane administracyjne, takie jak nazwisko, data urodzenia, dane adresowe oraz numer ubezpieczenia i informacje o rodzaju ubezpieczenia. Twoje dane są bezpieczne dzięki zastosowanym w mikroprocesorze funkcjom szyfrującym, które mają chronić dane przed nieuprawnionym odczytem.

Na karcie znajduje się zdjęcie, numer ubezpieczenia zdrowotnego, który osoba ubezpieczona otrzymała z chwilą wydania nowej karty. Nadany numer będzie obowiązywał już zawsze, nawet w przypadku zmiany kasy chorych.

Na odwrocie karty znajduje się europejska karta ubezpieczenie zdrowotnego. O tym rodzaju karty pisaliśmy już wcześniej.

Zaświadczenia o niezdolności do pracy

Od 1 lipca 2022 roku lekarze przesyłają zaświadczenia o niezdolności do pracy drogą cyfrową bezpośrednio do kas chorych.

Od 1 lipca 2022 roku lekarze przesyłają zaświadczenia o niezdolności do pracy drogą cyfrową bezpośrednio do kasy chorych Barmer. Teraz otrzymacie Państwo kopię do swojej dokumentacji oraz wydruk dla pracodawcy lub urzędu pracy.
Pomimo wprowadzenia elektronicznego zaświadczenia o niezdolności do pracy ubezpieczeni w kasie Barmer otrzymają dwa wydruki. Jeden wydruk przeznaczony jest do Państwa osobistej dokumentacji. Drugi wydruk (bez diagnozy) należy przesłać do pracodawcy lub urzędu pracy. Pracujemy jednak nad tym, aby od 1 stycznia 2023 roku odciążyć Państwa od tego obowiązku i to my będziemy przekazywać niezbędne dane bezpośrednio do pracodawcy.
Zwolnienie lekarskie należy przesłać zarówno do Barmer jak i do pracodawcy. W Polsce elektroniczne zaświadczenia wysyłane są tylko do ZUS. Nie trafiają one do niemieckich kas chorych. Jako osoba pracująca i posiadająca ubezpieczenie w Niemczech musicie Państwo poprosić o wydruk zaświadczenia e-ZLA oraz podpis i pieczątkę lekarza lub asystenta medycznego. Ten wydruk powinien zawierać numer statystyczny choroby (diagnozę) i zostać przekazany do nas w przeciągu 7 dni od stwierdzenia niezdolności do pracy. Zaświadczenia o niezdolności do pracy można dostarczyć do oddziału BARMER, wysłać pocztą na adres : BARMER 42266 Wuppertal  lub na adres mailowy service@barmer.de 

Zasiłek chorobowy

Odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby jest ważne i pozwala Państwu w pełni skoncentrować się na szybkim powrocie do zdrowia. Przygotowaliśmy najważniejsze informacje na temat zasiłku chorobowego, miedzy innymi o Państwa uprawnieniach oraz obowiązkach jako pracownika i ubezpieczonego. Gdy kończy się 6-tygodniowy okres wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za nieobecność spowodowaną chorobą (tzw. Lohnfortzahlung), kasa chorych zabezpiecza  Państwa wypłacając zasiłek chorobowy.
Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, w jakiej wysokości zostanie wypłacony zasiłek chorobowy, zapraszamy do skorzystania z kalkulatora zasiłku chorobowego dla pracowników (Niemiecki). Będą do tego potrzebne informacje o Państwa regularnych dochodach.
Zasiłek chorobowy wyliczany i wypłacany jest po otrzymaniu od Państwa oraz pracodawcy wszystkich niezbędnych informacji. Wypłata dokonywana jest wstecz, za okresy od daty wystawienia zwolnienia (lub dnia, w którym mija 6 tygodni, za które wypłacany jest przez pracodawcę Lohnfortzahlung) do dnia wystawienia kolejnego zwolnienia. Jeżeli zwolnienie nie będzie kontynuowane należy zgłosić ten fakt do Barmer. Wówczas świadczenie będzie wypłacone do dnia, w którym skończył się okres niezdolności do pracy.

Lekarz wystawił Państwu zwolnienie 2 lipca na okres do 10 lipca. Dopiero po przedłożeniu kolejnego zwolnienia wystawionego 10 lipca wypłacimy Państwu zasiłek chorobowy za okres od 2 do 10 lipca.

Szczegółowe informacje o  wysokości i terminie wypłaty zasiłku znajdziecie Państwo w aplikacji Barmer App (Niemiecki) lub na koncie ubezpieczonego Meine Barmer (Niemiecki), zakładka Barmer Kompass.

Informacje o dochodach

Przed wypłatą zasiłku chorobowego otrzymacie Państwo formularz z deklaracją o pobieraniu świadczeń pieniężnych (niem. Erklärung zum Bezug von Geldleistungen). Prosimy o kompletne wypełnienie tej deklaracji i odesłanie do nas. Można ją wypełnić online na stronie Barmer, w aplikacji Barmer-App przy użyciu kodu logowania (tzw. Login-Code) lub bezpośrednio w module/zakładce tej aplikacji Barmer Kompass. Ważne jest aby deklaracja zawierała wszystkie niezbędne informacje oraz numer konta bankowego! W szczególności prosimy o informację, czy pobieracie Państwo rentę lub emeryturę. Prosimy o zakreślenie odpowiedniego pola przy pytaniu.

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

Pracodawca musi przesłać do kasy chorych zaświadczenie o Państwa dochodach. Zaświadczenie to zawiera informacje na temat wysokości wynagrodzenia oraz ewentualnych dodatkach, takich jak dodatek świąteczny lub dodatek urlopowy. Na podstawie tego zaświadczenia Barmer wyliczy wysokość zasiłku chorobowego.

Aktualny numer konta bankowego

W przypadku zamiany konta bankowego w trakcie wypłaty świadczenia chorobowego prosimy o podanie nam nowego numeru konta. (Niemiecki)

W przeciągu 3 lat zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez okres 78 tygodni. Ważne: wszystkie dni, w których przebywaliście Państwo na zwolnieniu lekarskim z powodu tej samej choroby, będą wliczane do tego okresu. To obowiązuje również w przypadku, gdy w trakcie choroby dojdzie jeszcze kolejna diagnoza. 

Ubezpieczenie rodzinne

Osoby, które mieszkają na terenie Niemiec i korzystają z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, mają możliwość bezpłatnego ubezpieczenia pozostałych członków rodziny w ramach ubezpieczenia rodzinnego. Ustawowe ubezpieczenie rodzinne zapewnia kompleksową ochronę dla całej rodziny.
Bez dodatkowych składek ubezpieczenie rodzinne obejmuje dzieci, małżonków/ partnerów (zgodnie z ustawą o związkach partnerskich).

Warunki, jakie muszą spełniać to:

 • brak tytułu do własnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz brak zwolnienia z obowiązku posiadania ubezpieczenia
 • muszą mieszkać i przebywać na terenie Niemiec
 • nie posiadają lub mają bardzo niskie dochody (nie przekraczające 470 Euro miesięcznie, od 01.10.2022 dochód z Minijob 520,00 Euro)
 • istnieją też ograniczenia wiekowe w przypadku dzieci. Ubezpieczeniem rodzinnym mogą być objęte dzieci do 23 roku życia, jeśli nie pracują lub jeśli kontynuują naukę do 25 roku życia.

Wniosek o ubezpieczenie można złożyć w oddziale lub w bardzo prosty sposób elektronicznie tutaj Online-Antrag. W tym celu konieczne jest posiadania konta ubezpieczonego Meine Barmer Benutzerkonto.

Alternatywnie można pobrać wniosek w formacie PDF i wypełniony odesłać do nas. Wniosek online lub w formacie PDF można również wykorzystać chcąc zgłosić do ubezpieczenia nienarodzone jeszcze dziecko.

 • kopię zaświadczenia o kontynuowaniu nauki/ studiów w przypadku dzieci w wielu 23 lat lub starszych
 • akt urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku różnych nazwisk noszonych przez małżonków
 • kopię zaświadczenia o okresie pełnienia służby, jeśli była pełniona służba wojskowa lub wolontariat
 • zaświadczenie o dochodach np. zeznanie podatkowe, jeśli ubezpieczony prowadzi własną działalność
 • zaświadczenie o dochodach (miesięczne rozliczenie dochodów od pracodawcy lub zaświadczenie o podatku dochodowym), jeśli małżonek/ partner posiadają ubezpieczenie prywatne.

Jeżeli mają Państwo zarejestrowany w NFZ formularz S1/S072 wystraczy złożyć do NFZ wniosek dla członków rodziny, których będziecie chcieli Państwo ubezpieczyć rodzinnie w BARMER – Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej (wzór do pobrania PDF). Należy złożyć je do jednego z oddziałów NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania.

NFZ prześle do nas zgłoszenie S071 po uprzednim sprawdzeniu statusu ubezpieczenia członków rodziny w NFZ. Jeśli nie będą oni posiadali tytułu krajowego do ubezpieczenia w Polsce zostaną objęci ubezpieczeniem rodzinnym w Barmer.
 

Barmer dba również o zdrowie Państwa najbliższych. W ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego członkowie rodziny, którzy mieszkają w Polsce mogą korzystać z takiej samej ochrony, jak Ty.

Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 987/2009.

Jeżeli mają Państwo zarejestrowany w NFZ formularz S1/S072 wystarczy złożyć do NFZ wniosek dla członków rodziny, których chcecie Państwo ubezpieczyć rodzinnie w BARMER – Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej (Formularz do pobrania w zakładce Dokument S1 na stronie NFZ). Należy złożyć je do jednego z oddziałów NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania.

NFZ prześle do nas zgłoszenie S071 po uprzednim sprawdzeniu statusu ubezpieczenia członków rodziny w NFZ. Jeśli nie będą oni posiadali tytułu krajowego do ubezpieczenia w Polsce zostaną objęci ubezpieczeniem rodzinnym w Barmer.

W przypadku braku zarejestrowanego w NFZ formularza S1/S072 należy złożyć wniosek o ubezpieczenie rodzinne do Barmer wraz z koniecznymi do wniosku dokumentami (patrz Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o ubezpieczenie rodzinne?)

Ubezpieczeniem zostaną objęci Państwa bliscy (małżonek, rodzice), jeżeli nie posiadają na terenie Polski tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – nie pracują, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy oraz nie pobierają świadczeń rentowych i emerytalnych.

Dzieci są zawsze objęte ubezpieczeniem rodzinnym z tym rodzicem, który posiada ubezpieczenie zdrowotne w kraju zamieszkania dzieci, czyli w Polsce. Jeśli jedno z rodziców jest ubezpieczone w NFZ wówczas dzieci zawsze będą ubezpieczone w Polsce. Nie ma w tym przypadku możliwości wyboru i skorzystania z ubezpieczenia rodzinnego w niemieckiej kasie chorych. Jest to ściśle uregulowane przepisami wymienionymi powyżej.

Jeżeli oboje rodzice pracują na terenie Niemiec wówczas sami decydują, z którym z nich będą ubezpieczone dzieci. We wniosku o ubezpieczenie rodzinne należy podać dane drugiego rodzica oraz informacje, w jakiej kasie jest on ubezpieczony.

Zgłoszeniu do ubezpieczenia rodzinnego członków rodzin pracowników migrujących służy formularz S1/S072 (patrz FORMULARZ S1/S072 – Leczenie w Polsce). Po otrzymaniu potwierdzonego formularza S1/S072 z NFZ obejmiemy ubezpieczeniem członków Państwa rodziny. Będą oni mogli korzystać z opieki medycznej w Polsce oraz w Niemczech na podstawie karty Barmer.

Przykład

Polski pracownik pracuje na terytorium Niemiec. Jego żona nie pracuje i wraz z dziećmi przebywa na terytorium Polski. W takim przypadki właściwa instytucja niemiecka (kasa chorych Barmer) wystawia dla żony i dzieci druk S1/S072, który następnie należy przedłożyć/przesłać do właściwego oddziału NFZ w Polsce. Po otrzymaniu potwierdzenia z NFZ o statusie ubezpieczenia żony obejmiemy ubezpieczeniem wszystkich zgłoszonych członków rodziny i będą oni mogli korzystać ze świadczeń medycznych w Polsce na NFZ oraz w Niemczech z kartą Barmer.

Wniosek o ubezpieczenie rodzinne można złożyć w oddziale – chętnie pomogą Państwu nasi doradcy (zadzwoń lub napisz do nas) lub w bardzo prosty sposób elektronicznie tutaj Online-Antrag (Wniosek w języku niemieckim?). W tym celu konieczne jest posiadania konta ubezpieczonego Meine Barmer Benutzerkonto. Alternatywnie można pobrać wniosek w formacie PDF (wniosek w języku niemieckim?) i wypełniony odesłać do nas.

Wniosek online lub w formacie PDF można również wykorzystać chcąc zgłosić do ubezpieczenia nienarodzone jeszcze dziecko.  

akt urodzenia dziecka

 • kopię zaświadczenia o kontynuowaniu nauki/ studiów w przypadku dzieci w wielu 23 lat lub starszych
 • akt urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku różnych nazwisk noszonych przez małżonków
 • zaświadczenie o dochodach np. zeznanie podatkowe, jeśli ubezpieczony prowadzi własną działalność
 • zdjęcie do Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Barmer (dzieci od 15-go roku życia)
Z myślą o rodzicach, którzy spodziewają się dziecka - cieszymy sie razem z Państwem! Mamy dla Państwa 200 euro do wykorzystania na dodatkowe badania kontrolne w trakcie ciąży oraz po narodzinach dziecka. Rodzice mogą sami wybrać świadczenia, z których chcą skorzystać. Należy dostarczyć do nas rachunki za wykorzystane świadczenia i wykonane badania. My zwrócimy poniesione koszty.
Dodatkowo w trosce o zdrowie najmłodszych oferujemy nasz program dla dzieci i młodzieży. Obejmuje on min. wiele dodatkowych badań profilaktycznych w celu diagnozowania, wykrywania, przeciwdziałania i leczenia wad i nieprawidłowości na wszystkich etapach rozwoju. Pakiet świadczeń dla dzieci i młodzieży wypełnia dotychczasowe luki w opiece zdrowotnej i wydłuża okres diagnostyki do 18 roku życia.

Zasiłek chorobowy na dziecko

Aby wyliczyć wysokość zasiłku chorobowego na dziecko, potrzebne są informacje o wysokości Państwa wynagrodzenia, które otrzymamy bezpośrednio od pracodawcy. Zasadniczo zasiłek chorobowy na dziecko wynosi 90% pensji netto w okresie opieki nad dzieckiem.* Jeżeli pracodawca wypłacił Państwu w ostatnich 12 miesiącach jednorazowe dodatki, takie jak dodatek świąteczny lub dodatek urlopowy, to wysokość zasiłku wynosi 100% pensji netto w okresie opieki nad dzieckiem.* W oparciu o przepisy prawa socjalnego i maksymalną podstawę naliczania składki (tzw. Beitragsbemessungsgrenze) w roku 2022 zasiłek chorobowy na dziecko wynosi maksymalnie 112,88 € dziennie.

*Uwaga: przy wypłacie zasiłku odprowadzane są składki na ubezpieczenia socjalne.

Okresy, w których wypłacany jest zasiłek chorobowy na dziecko, uzależnione są od Państwa sytuacji rodzinnej.

Warto wiedzieć!

Liczba dni dotyczy roku kalendarzowego.

Jeżeli pracodawca nadal wypłaca Państwu wynagrodzenie, nie przysługuje Państwu zasiłek chorobowy na dziecko.

Barmer stawia na elastyczność: dni przysługujące Państwu na opiekę nad chorym dzieckiem można przekazać na rzecz drugiego z rodziców, jeżeli jest on ubezpieczony w Barmer lub innej kasie chorych. Odpowiedni wniosek można złożyć tutaj.

Zasada do 31.12.2019
Wyjątek na rok 2020
Wyjątek na lata 2021/2022/2023

na rodzica
na dziecko
maksymalnie

osoby samotnie wychowujące dziecko
dni

Kto może złożyć wniosek o zasiłek chorobowy na dziecko?

Rodzic, który opiekuje się chorym dzieckiem, składa wniosek o zasiłek chorobowy na dziecko w kasie chorych, w której jest ubezpieczony.

Jakie wymogi muszą być spełnione?

Państwa dziecko jest objęte ubezpieczeniem rodzinnym w ustawowej kasie chorych i nie ukończyło 12 roku życia. Państwa dziecko jest chore i wymaga opieki. Sprawowanie opieki uniemożliwia Państwu wykonywanie pracy. Inna osoba mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przejąć opieki nad dzieckiem.

Zasiłek chorobowy na dziecko przysługuje również w okresie opieki nad dzieckiem, które jest ubezpieczone w Polsce. W takim przypadku wniosek powinien zawierać następujące dokumenty i informacje:

 • zwolnienie lekarskie z Polski z X w polu numer 20
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu rodzinnym dziecka w Polsce
 • akt urodzenia dziecka
 • po złożeniu wniosku Barmer nawiąże kontakt z NFZ w celu sprawdzenia, czy nie został już na dziecko wypłacony zasiłek chorobowy w Polsce

Stomatologia i protetyka

Zdrowe zęby i piękny uśmiech na długie lata – skorzystaj z regularnych wizyt kontrolnych i badan profilaktycznych. Barmer refunduje koszty badań profilaktycznych oraz leczenia stomatologicznego dorosłych i dzieci. Zalecamy regularne korzystanie z bezpłatnych badań kontrolnych.

Regularne dbanie o zęby niesie ze sobą nie tylko wiele korzyści zdrowotnych, ale ma też wpływ na koszty leczenia protetycznego w przyszłości. Barmer rekomenduje minimum raz do roku wizytę profilaktyczną u stomatologa nawet, jeśli nie masz dolegliwości bólowych i odnotowywanie wizyt kontrolnych w książeczce bonusowej BONUSHEFT. Z kartą Barmer możesz skorzystać z dwóch wizyt profilaktycznych w roku. Tylko podczas regularnych wizyt kontrolnych lekarz prowadzący może wykryć na wczesnym etapie próchnicę, rozwijającą się paradontozę i choroby przyzębia.

Barmer przejmie też koszty usunięcia kamienia nazębnego na jednej z wizyt kontrolnych. Jeżeli z medycznego punktu widzenie zachodzi taka konieczność podczas wizyty może zostać wykonane prześwietlenie, zbadanie nadwrażliwości zębów oraz kontrola dziąseł. 

Z kartą Barmer raz na dwa lata możecie Państwo sprawdzić ogólne predyspozycje do chorób przyzębia wykonując u swojego stomatologa ocenę wskaźników potrzeb periodontologicznych tzw. PSI Periodental Screening Index. Szczególnie w tych schorzeniach, które przez wiele lat rozwijają się bezobjawowo i bez dolegliwości bólowych profilaktyka jest niezmiernie ważna.

Regularne coroczne wizyty kontrolne powinny być odnotowane w książeczce bonusowej – Bonusheft.  Jeśli okaże się, że pomimo należytej dbałości o zęby konieczne będzie w przyszłości leczenie protetyczne – korona, most lub implant przedkładając regularnie wypełniany Bonusheft otrzymają Państwo od Barmer wyższy zwrot za leczenie protetyczne (więcej informacji w zakładce protetyka i Bonusheft).

Barmer pokrywa koszty wypełnienia zęba (plomby amalgamatowe), leczenia kanałowego oraz zabiegów chirurgicznych. Standardowo pokrywane są też koszty znieczulenia i zastrzyków przeciwbólowych.

Plomby kompozytowe są refundowane w leczeniu zębów mlecznych, zębów u dzieci do 15-go roku życia oraz u kobiet w ciąży i matek karmiących. 

Kasa chorych przejmie też koszty wypełnienia kompozytowego/ plomby estetycznej zębów widocznych w uśmiechu. 
Przy stwierdzonej alergii na amalgamat lub ciężkiej niewydolności nerek Barmer pokryje również koszt wypełnień kompozytowych zębów trzonowych. 

W przypadku wkładów inlay/onlay (w obu przypadkach ząb jest odbudowywany za pomocą porcelanowego lub kompozytowego elementu, który ma zastąpić koronę zęba) Barmer płaci tylko koszt wypełnienia amalgamatowego. Różnice musi pokryć ubezpieczony.

Barmer pokrywa częściowo koszty leczenia protetycznego – protetyki stałej, czyli koron, mostów protetycznych i suprakonstrukcji, jak i protez ruchomych całkowitych i częściowych. Przed rozpoczęciem leczenia od lekarza otrzymają Państwo Heil-und Kostenplan – Plan leczenia z kosztorysem, który wraz z oryginałem Twojej książeczki bonusowej Bonusheft należy przedłożyć w jednym z oddziałów Barmer.

Od Barmer otrzymają Państwo dofinansowanie do leczenia protetycznego w wysokości określonych stałych stawek. Dla regularnego leczenia stawka ta to około 70% kosztów leczenia, w zależności od diagnozy. Jeżeli przez lata regularnie uczęszczaliście Państwo na wizyty profilaktyczne i są one udokumentowane w książeczce bonusowej Bonusheft otrzymają Państwo bonus i kwota dofinansowania będzie wyższa.

Osoby z bardzo niskim dochodem lub pobierające świadczenia socjalne mogą otrzymać wyższa dopłatę do leczenia. O szczegóły zapytaj naszch doradców. 

Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem naszej aplikacji Barmer-App lub posiadacie Państwo konto Meine Barmer można korzystać z elektronicznej wersji Bonusheft. Wszystkie dane do wyliczenia wysokości dopłaty będą zawsze w naszym systemie.

Implanty nie podlegają refundacji. W szczególnych przypadkach Barmer może jednak partycypować w kosztach leczenia implantologicznego. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Alles zu Zahnimplantaten (Niemiecki)

Zdrowe zęby u dzieci i młodzieży – profilaktyka od pierwszego zęba 
"Regularne dbanie o zęby i profilaktyka od najmłodszych lat jest naszym priorytetem. Dlatego też Barmer przejmuje koszty 6 wizyt profilaktycznych dzieci od 6-go miesiąca życia do ukończenia 6 lat.

Badania profilaktyczne mają na celu diagnozowanie próchnicy, wad ortodontycznych i chorób jamy ustnej w okresie wczesnodziecięcym. Jeśli stomatolog zaleci fluoryzacje zębów jest ona również wykonywana nieodpłatnie.

Miedzy 6 a 18 rokiem życia Barmer pokrywa koszt jednej wizyty kontrolnej w roku. Dotyczy to badań stomatologicznych i ortodontycznych. Lekarz udzieli porad z zakresu higieny jamy ustnej oraz właściwej diety. W ramach profilaktyki przeciwpróchnicowej refundujemy fluoryzacje oraz lakowanie zębów trzonowych. 

Dbając o profilaktykę stomatologiczna dziecka chronicie je Państwo przed ewentualnymi chorobami w przyszłości i zbierane są punkty. Wypłacimy Państwu za nie premię! 

Leczenie zachowawcze tj. wypełnienia jest ujęte w pakiecie świadczeń refundowanych przez Barmer.

Barmer refunduje koszty leczenia ortodontycznego dzieci do 18. roku życia. W przypadkach wad zgryzu (klasy wad zgryzu od 3-5) i wskazań medycznych do leczenia ortodontycznego BARMER pokrywa koszty diagnostyki, przygotowania planu leczenia, badan laboratoryjnych, aparatów ruchomych i stałych.

Lekarz prowadzący przygotowuje plan leczenia, który musi trafić do kasy chorych i jest kontrolowany pod kontem refundacji kosztów leczenia. Rodzice dopłacają 20% kosztów w okresie trwania leczenia ortodontycznego (na drugie i każde kolejne dziecko dopłata wynosi 10%).

Po pomyślnie i planowo zakończonym leczeniu Barmer zwraca dopłatę uiszczoną przez rodziców, po dostarczeniu do nas zaświadczenia o zakończeniu leczenia i rachunków. 

Możecie Państwo skorzystać z usług stomatologicznych w Polsce i dostarczyć do Barmer rachunek za leczenie do refundacji. Koszty leczenia refundowane są według stawek obowiązujących w Niemczech. Od zwracanej kwoty odciągana jest opłata administracyjna. 

Ważne, aby rachunek szczegółowo opisywał rodzaj i zakres przeprowadzonego leczenia i podany był na nim numer leczonego zęba/zębów. W przypadku leczenia protetycznego oraz leczenia ortodontycznego dzieci obowiązują takie same zasady, jak w Niemczech (czytaj wyżej w zakładce protetyka i leczenie ortodontyczne). Przed rozpoczęciem leczenia należy przedłożyć plan leczenia wraz z kosztorysem. 

Jeśli nie posiadają Państwo udokumentowanych wizyt profilaktycznych w książeczce bonusowej Bonusheft, można dostarczyć zaświadczenie od swojego stomatologa potwierdzające regularne wizyty kontrolne na przełomie ostatnich 5 - 10 lat.

Dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne (niem. ZahnZusatzVersicherung – skrót ZZV) jest ubezpieczeniem uzupełniającym Twoje ubezpieczenie zdrowotne w Barmer, i zamyka ono lukę 80% / 90% / 100% powstałych kosztów pomiędzy świadczeniem pokrywanym w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, a pozostałą częścią rachunku, który musiałbyś pokryć z własnej kieszeni.

Jest to idealne rozwiązanie dla Polaków mieszkających i/lub pracujących w Niemczech, ponieważ stanowi uzupełnienie świadczeń, które otrzymuje się na usługi stomatologiczne z Barmer.

O szczegóły oferty zapytaj naszego doradcę / więcej informacji znajdziesz tutaj.

Barmer-App i konto użytkownika Meine Barmer

Zalety konta użytkownika Barmer

Barmer-App i konto użytkownika Meine Barmer mają wiele przydatnych funkcji, które umożliwiają:

 • bezpieczną i bezpośrednią komunikację z Barmer za pośrednictwem bezpiecznej osobistej skrzynki pocztowej online
 • ubieganie się o zwrot kosztów i składanie wniosków
 • przesyłanie zwolnień lekarskich za pomocą smartfona lub tabletu i przeglądanie
 • status płatności chorobowych
 • Organizowanie wszystkich wizyt na profilaktyczne badania lekarskie
 • i badań przesiewowych wczesnego wykrywania
 • aktualizowanie danych osobowych, np. zmiana adresu i danych bankowych – przeglądanie kartotek pacjentów
 • pobieranie zaświadczeń ubezpieczeniowych i ważnych dokumentów
 • Warto się zarejestrować i korzystać z naszej aplikacji.
A young man at home with an Electronic Health Insurance Card

Proces rejestracji w aplikacji Barmer

Poniżej znajdziesz wskazówki jak krok po kroku zarejestrować się w naszej aplikacji.

Pobierz i otwórz aplikację Barmer
Kliknij „Jetzt registrieren“ (Zarejestruj się)
Korzystanie z plików cookie umożliwia nam oferowanie ekskluzywnych usług członkowskich. Z tego powodu prosimy o skonfigurowanie przeglądarki tak, aby akceptowała pliki cookie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji i wykorzystania plików cookie, zapoznaj się również z naszym Oświadczeniem o ochronie danych online.
Aby zaakceptować pliki cookie, kliknij zieloną zakładkę „Cookies zulassen“ (Zezwalaj na pliki cookie).
Uwaga: Pliki cookie można również odrzucić, a rejestracja jest nadal możliwa. Aby dostosować lub odrzucić pliki cookie, kliknij biały przycisk „Einstellungen“ (Ustawienia) i wybierz swoje preferencje.
 • „Vorname“ (Imię)
 • „Nachname“ (Nazwisko)
 • "Geburtsdatum" (Data urodzenia - dd.mm.rrrr)
 • „Versichertennummer“ (Numer ubezpieczenia zdrowotnego)
 • ! Uwaga: Twój „Versichertennummer“ znajduje się z przodu Twojej karty Barmer i zawsze zaczyna się od litery. Następnie kliknij zieloną zakładkę „Weiter“ (Dalej).

W firmie Barmer bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych. Nasze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników i co robimy, aby je chronić.

Angielska wersja językowa naszego oświadczenia o ochronie danych jest wyświetlana na naszej angielskiej stronie internetowej i dostępna pod linkiem: Data Protection. 

Aby przejść do następnego kroku, należy teraz zaznaczyć 2 pola:

Pierwsze pole „Ich stimme der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zu“ oznacza „Akceptuję oświadczenie o ochronie danych“.

Drugie pole „Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“ oznacza „Akceptuję warunki użytkowania“.

Aby przeczytać warunki użytkowania, kliknij zielone łącze z napisem „Nutzungsbedingungen“. Angielska wersja językowa naszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest wyświetlana na naszej angielskiej stronie internetowej i dostępna za pośrednictwem linku: Ogólne warunki użytkowania

Po zaznaczeniu 2 pól kliknij zieloną kartę
poniżej z napisem "Zustimmen" (Zgadzam się).

Tutaj należy utworzyć hasło, aby móc bezpiecznie zalogować się do aplikacji Barmer lub Meine Barmer.

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, co najmniej jedną cyfrę (0-9) i co najmniej jeden symbol (np.: ! " $ % & / () = ? : _ - > < .).

 • Umlauty są dozwolone.
 • Spacje nie są dozwolone. 
  „Ihr Passwort wiederholen“ (Wprowadź hasło dwukrotnie)

! Uwaga: Hasło można zmienić po zalogowaniu, wybierając opcję „Mein Profil“ > punkt menu „Benutzerkonto verwalten“ > „Passwort“. Jeśli zapomniałeś hasła, możesz je zresetować tutaj w zakładce "Zugangsdaten vergessen" (Zapomniane dane dostępu).
Następnie kliknij zieloną zakładkę „Weiter“ (Dalej).

W tym miejscu powinieneś wprowadzić swój adres e-mail, abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia. Ważne: adres e-mail jest częścią danych logowania.

Następnie kliknij zieloną zakładkę „Weiter“ (Dalej)

! Uwaga: Adres e-mail można zmienić po zalogowaniu, wybierając opcję „Mein Profil“ > punkt menu „Benutzerkonto verwalten“ > „E-Mail-Adresse“.

W tym momencie zalecamy przejście bezpośrednio do konta e-mail w celu potwierdzenia adresu e-mail zgodnie z opisem w kroku 9.  Po potwierdzeniu adresu e-mail można przejść do kroku 10, klikając zieloną zakładkę „Jetzt einloggen“.
Aby potwierdzić swój adres e-mail, wysłaliśmy Ci link potwierdzający pocztą elektroniczną. Link ten zawiera sformułowanie "E-Mail-Adresse bestätigen" (Potwierdź adres e-mail).
! Ważne: Link jest ważny tylko przez 12 godzin. Prosimy o potwierdzenie adresu e-mail przed kontynuowaniem procesu rejestracji! 
Po kliknięciu linku na ekranie pojawi się komunikat „E-Mail-Adresse bestätigt“ (Adres e-mail potwierdzony).
Po potwierdzeniu adresu e-mail zaloguj się, klikając zieloną zakładkę „Jetzt einloggen“ (Zaloguj się teraz). Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła kliknij zieloną zakładkę „Einloggen“ (Zaloguj się).

Jeśli nie potwierdziłeś swojego adresu e-mail w ciągu 12 godzin za pośrednictwem łącza e-mail (krok 9), zostaniesz poproszony o zrobienie tego teraz. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij „Weiter“ (Dalej).

Wysłaliśmy teraz link potwierdzający za pośrednictwem wiadomości e-mail. Link ten zawiera sformułowanie „E-Mail-Adresse bestätigen“ (Potwierdź adres e-mail).

Ważne: Potwierdź swój adres e-mail przed kontynuowaniem procesu rejestracji! Link jest ważny przez 12 godzin.

Po kliknięciu linku pojawi się komunikat „E-Mail-Adresse bestätigt“ (adres e-mail potwierdzony).

Następnie wróć do procesu rejestracji w aplikacji Barmer i kliknij zieloną zakładkę „Weiter“ (Dalej).

Ze względów bezpieczeństwa musimy połączyć konto użytkownika z numerem telefonu komórkowego. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego w polu i kliknij zieloną kartę „smsTAN“ anfordern" (Poproś o smsTAN).

Wysłaliśmy teraz smsTAN na Twój numer telefonu komórkowego.

Po otrzymaniu smsTAN na swój telefon, wprowadź go w polu „smsTAN“. 
Jeśli numer smsTAN jest prawidłowy, nastąpi automatyczne przekierowanie do następnego kroku.

! Uwaga: Nie otrzymałeś smsTAN? Jeśli nie otrzymałeś smsTAN na swój telefon, sprawdź swój numer i usługę i spróbuj ponownie, klikając „smsTAN neu anfordern“ (Poproś o nowy smsTAN).

Usługi online Barmer mają bardzo wysoki poziom ochrony, dlatego tożsamość musi zostać potwierdzona podczas tworzenia konta użytkownika.

Masz teraz 2 możliwości dokończenia rejestracji. Wybierz jedną z nich:

13.1 Potwierdź swoją tożsamość przez Nect Tab: „Jetzt Identität bestätigen“ (Potwierdź tożsamość teraz).

lub

13.2 Poproś o kod aktywacyjny („Anderes Verfahren wählen“)

! Ważne: Nect można używać tylko z niemieckim dowodem osobistym lub elektronicznym tytułem pobytowym z funkcją eAT.

13.1 Potwierdź swoją tożsamość za pomocą Nect („Jetzt Identität bestätigen“)

Wymagania, aby móc korzystać z Nect

 • smartfon z obsługą NFC
 • niemiecki dowód osobisty (Personalausweis) lub elektroniczny tytuł pobytowy (elektronische Aufenthaltstitel) z aktywowaną funkcją identyfikacji online (eAT) oraz
 • odpowiedni Transport-PIN
  Nastąpi automatyczne przekierowanie do lokalizacji pobierania aplikacji Nect. Aplikacja Nect zostanie zainstalowana w języku ustawionym w telefonie.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji Nect, aby potwierdzić swoją tożsamość.    
  W aplikacji Barmer pojawi się komunikat potwierdzający "Ihre Identität wurde bestätigt!" (Twoja tożsamość została potwierdzona!).

! Ważne: Nect można używać tylko z niemieckim dowodem osobistym lub elektronicznym tytułem pobytowym z funkcją eAT.

13.2 Kod aktywacyjny za pośrednictwem poczty („Anderes Verfahren wählen“)

Kliknij zakładkę „Aktivierungscode anfordern“ (Poproś o kod aktywacyjny).
Pojawi się ekran z napisem „Ihr Aktivierungscode ist auf dem Weg“ (Twój kod aktywacyjny został wysłany). 
Teraz kliknij zakładkę „Weiter“ (Dalej).

! Ważne: Nastąpi automatyczne wylogowanie z aplikacji Barmer. Zwykle kod aktywacyjny jest wysyłany standardową pocztą w ciągu 3 dni roboczych.

Wprowadź kod aktywacyjny („Aktivierungscode eingeben“)

Po otrzymaniu listu z kodem aktywacyjnym zaloguj się do aplikacji Barmer za pomocą adresu e-mail i hasła.

Następnie naciśnij zieloną kartę z napisem „Einloggen“ (Zaloguj się).

Zobaczysz teraz ekran „Ist Ihr Aktivierungscode angekommen?“ (Czy otrzymałeś kod aktywacyjny?). Kliknij „Ja, weiter“ (Tak, dalej).

Teraz wprowadź swój kod aktywacyjny w polach. Następnie kliknij bezpośrednio na „Weiter“ (Dalej).

Zostaniesz teraz poproszony o potwierdzenie numeru telefonu. Jeśli numer telefonu jest poprawny, kliknij „Ja, weiter“ (Tak, dalej).

! Uwaga: Jeśli numer telefonu nie jest prawidłowy, można go zmienić. Kliknij "Nein, Telefonnummer ändern" (Nie, zmień numer telefonu).

Zostanie wyświetlony ekran. „Sie haben Ihr Gerät mit der Barmer-App verbunden“

(Połączono urządzenie z aplikacją Barmer). Urządzenie zostało połączone z aplikacją Barmer.

Aplikację można odblokować biometrycznie. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, aktywuj suwak, aby używać Touch ID lub Face ID (Apple) lub odcisku palca (Android) w przyszłości 
„App zukünftig biometrisch entsperren“ (Odblokuj aplikację biometrycznie w przyszłości).

Jeśli chcesz użyć swojego adresu e-mail i hasła do zalogowania się, kliknij "Dalej" (Next).

Możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomień push z aplikacji Barmer. Aby wybrać opcję powiadomień, kliknij zieloną zakładkę „Benachrichtigungen aktivieren“ (Aktywuj powiadomienia)

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień, kliknij „Jetzt nicht“ (Nie teraz).

Aby korzystać z funkcji przesyłania plików, wymagany jest dostęp do kamery. Aby wybrać dostęp do kamery, kliknij zieloną zakładkę "Kamera erlauben" (Zezwól na kamerę).

Kliknij „Jetzt nicht“ (Nie teraz), jeśli nie chcesz przyznawać dostępu do kamery.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji kamery można później nadać indywidualne uprawnienia.

Zostanie wyświetlone powiadomienie o nowościach w aplikacji. Kliknij zieloną kartę „Alles klar!“ (Wszystko jasne), aby wyświetlić ekran startowy aplikacji Barmer.

Jesteś teraz gotowy do korzystania z aplikacji Barmer-App - a także Meine Barmer i wielu innych usług cyfrowych, takich jak Barmer Teledoktor.

Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie procesu rejestracji w aplikacji Barmer było pomocne.

W przypadku dalszych pytań i wsparcia, nasza bezpłatna angielska infolinia serwisowa jest dostępna pod numerem 0800 333 0060 (z zagranicy prosimy o kontakt pod numerem +49 202 568 333 0060) - nasi doradcy ds. obsługi klienta zawsze chętnie służą pomocą. 
Życzymy wszystkiego najlepszego. Twój Barmer