A young woman has a laptop on her lap and looks out the window.

Świadczenia i leczenie w Polsce

Czas czytania krótszy niż 4 minut

Leczenie w Polsce

Pracujecie Państwo w Niemczech, jesteście ubezpieczeni w Barmer, ale mieszkacie w Polsce? Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możecie Państwo korzystać z opieki medycznej również w kraju zamieszkania.

Formularz S1/S072 umożliwia rejestrację w systemie opieki zdrowotnej w NFZ i leczenie w Polsce. 
Służy też zgłoszeniu członków rodzin pracowników migrujących do ubezpieczenia rodzinnego w Barmer. 
Po otrzymaniu potwierdzonego formularza S1/S072 z NFZ obejmiemy ubezpieczeniem członków Państwa rodziny. Będą oni mogli korzystać z opieki medycznej w Polsce oraz w Niemczech na podstawie karty Barmer.

Procedura ta obejmuje również osoby pracujące na własny rachunek.

Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy transgraniczni ubezpieczeni w Barmer (oraz członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem rodzinnym) mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania w pełnym zakresie po zarejestrowaniu formularza S1/S072.

Na jego podstawie można korzystać z ustawowo określonych świadczeń rzeczowych tak, jakbyś był ubezpieczony w NFZ. Świadczenia rzeczowe obejmują̨ przykładowo ambulatoryjną i stacjonarną opiekę̨ medyczną, lekarstwa, środki rehabilitacji i pomocnicze oraz ewentualnie zwrot kosztów takich świadczeń.

W razie skorzystania na terytorium Polski ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez polski NFZ kasa chorych BARMER zwraca NFZ koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu (oraz członkom rodziny ubezpieczonego, jeśli są objęci ubezpieczeniem rodzinnym w Barmer).

S1/S072 jest dokumentem przenośnym wydawanym przez instytucje zabezpieczenia społecznego, w której jesteś ubezpieczony, czyli przez kasę chorych Barmer. Dokument S1/S072 wydajemy na wniosek ubezpieczonego. Formularz S1 wydawany jest w formie papierowej natomiast S072 to jego elektroniczna forma przesyłana przez Barmer bezpośrednio do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału NFZ w Polsce.

Każdy dokument dotyczy indywidualnej osoby ewentualnie łącznie z członkami rodziny i zawiera ich imiona i nazwiska oraz inne dane. Na dokumencie znajduje się również podpis i pieczęć Kasy Chorych Barmer wydającej ten dokument. Wraz z formularzem S1/S072 należy złożyć w NFZ Oświadczenie o rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej (Formularz do pobrania w zakładce Dokument S1 na stronie NFZ).

Formularz S1/S072 wydawany jest bezterminowo. Wygaśniecie jego ważności powoduje jednak zmiana statusu Twojego ubezpieczenia wynikająca min. z wypowiedzenia umowy o prace, zakończeniu umowy na czas określony, wypłaty świadczeń socjalnych. O ponowne wydanie formularza musisz zwrócić się do nas w przypadku przerwy w zatrudnieniu w Niemczech, jeśli ponownie rozpoczynasz prace oraz kiedy zmieniasz kasę chorych.

BRANDMED

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych ubezpieczonych Barmer nawiązał współpracę z Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach.

Osoby posiadające ubezpieczenie w kasie chorych Barmer mogą bezpłatnie korzystać z konsultacji lekarskich:

 • internisty - lekarza ogólnego
 • dermatologa - kardiologa 
 • neurologa - ortopedy 
 • endokrynologa - gastroenterologa
 • chirurga - urologa
 • psychiatry - psychologa

Osoby wymagające terapii psychologicznej mogą z niej korzystać w ramach określonej liczby spotkań.

To jednak nie wszystko!

Obok konsultacji lekarskich umowa obejmuje również rehabilitację leczniczą oraz badania diagnostyczne zlecone przez lekarza, takie jak: RTG, USG, badania laboratoryjne, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, badanie dopplerowskie, echo serca, kolonoskopię czy gastroskopię. Podobnie jak w Niemczech należy uiścić jedynie dopłatę, tzw. Zuzahlung.

 • Bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych z kartą Barmer
 • Bez bariery językowej – obsługa w języku polskim i niemieckim
 • Dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych
 • Krótkie terminy oczekiwania – konsultacja w ciągu 7 dni
 • Dogodne godziny otwarcia od 7 do 20
 • Dostęp do WiFi
 • Darmowy parking (do dwóch godzin)
 • Teleporady i konsultacje 
 • Nowoczesne gabinety lekarskie 


Dobrze wiedzieć! Informacje o lekach na receptę:

Jeżeli lekarz przepisze Państwu leki na receptę, to otrzymacie Państwo tzw. receptę prywatną (Privatrezept). Możecie Państwo zrealizować tę receptę w polskiej lub niemieckiej aptece. W przypadku leków refundowanych przez kasę chorych, macie Państwo możliwość uzyskania zwrotu kosztów po przedłożeniu recepty oraz paragonu za zakupione leki. Kwota zwrotu kosztów będzie pomniejszona o dopłatę (Zuzahlung), rabat apteczny (tzw. Apothekerrabatt) oraz opłatę administracyjną.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów poniesionych za leczenie w Polsce i za granicą można uzyskać pod warunkiem, że świadczenie to jest również refundowane w Niemczech. Świadczenia, z których korzystaliście Państwo za granicą, muszą być częścią katalogu niemieckich kas chorych.

Ważne: w przypadku planowanego leczenia szpitalnego za granicą należy przed jego rozpoczęciem złożyć wniosek i uzyskać akceptację przejęcia przez Barmer kosztów takich hospitalizacji czy zabiegów.
W przypadku świadczeń, na które w Niemczech potrzebna jest zgoda kasy chorych (np. leczenie protetyczne), przed podjęciem leczenia za granicą również należy uzyskać zgodę kasy chorych.

W przypadku świadczeń, które nie są częścią katalogu niemieckich kas chorych, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to również przypadków, kiedy takie świadczenie jest refundowane w kraju, w którym to świadczenie zostało wykonane.
Zwrot kosztów dokonywany jest maksymalnie w wysokości stawek obowiązujących w Niemczech. Kwota zwrotu kosztów będzie pomniejszona o dopłatę (Zuzahlung), rabat apteczny (tzw. Apothekerrabatt) oraz opłatę administracyjną, która wynosi 5% kwoty zwrotu, maksymalnie 40,00 euro.

Leczenie za granicą: Barmer nie ma wpływu na jakość ani cenę świadczeń. Zwrot kosztów możecie Państwo uzyskać za leczenie we wszystkich krajach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii.